REST API V1.0.2

De VacatureVerbeteraar biedt een zogenaamde REST API aan.

Via deze API kunt u eenvoudig gebruik maken van de applicatie en deze koppelen aan bijvoorbeeld uw eigen Recruitment Software pakket.

Wilt u graag koppelen met de VacatureVerbeteraar, maar heeft u nog geen API-sleutel? Neem dan a.u.b. contact met ons op voor meer informatie.

WAT IS DE VACATUREVERBETERAAR?

De VacatureVerbeteraar van Intelligence Group en Jobdigger is een (standalone) web-applicatie, welke als hoofddoel heeft om wervingsteksten beter te laten matchen met de wensen van de doelgroep. Er wordt gebruik gemaakt van meerdere databronnen die continu bijgewerkt en verrijkt worden. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het beoordelings algoritme.

De vereiste om een vacature in welke vorm te beoordelen zijn:

Na het scannen van de vacaturetekst, krijgt de eindgebruiker een score die aangeeft in welke mate de tekst aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Verder krijgt de eindgebruiker een lijst (in volgorde van impact en belangrijkheid voor de doelgroep) met de belangrijkste “pullfactoren en arbeidsvoorwaarden” voor de betreffende vacature. Via eenvoudige iconen wordt ook direct duidelijk gemaakt welke factoren goed in de tekst benoemd zijn en welke nog (lijken) te ontbreken.

In de tekst zelf, welke in een “rich editor” verwerkt zijn, wordt tevens aangegeven welke teksten goed zijn (groen) en welke teksten verbeterd kunnen worden (blauw). De teksten die verbeterd kunnen worden bevatten tevens voorbeelden om de gebruiker wat handvaten te geven. Het aantal voorbeelden van schrijfwijze zal na verloop van tijd tevens worden uitgebreid.

De eindgebruiker kan zijn of haar teksten aanpassen en de vacature nogmaals controleren. Dit proces moet ertoe leiden dat de vacature uiteindelijk een hogere score krijgt en het de doelgroep vanzelfsprekend meer aanspreekt (= meer conversie voor de recruiter). Het uiteindelijke resultaat kan geëxporteerd worden naar een PDF formaat (indien u van de widget ofwel onze interface gebruik maakt), of de tekst kan eenvoudig overgenomen worden uit de editor in bijvoorbeeld een website en/of een ander systeem.

Wilt u meer inzage in de werking van de applicatie? Neem dan gerust contact met ons op.

 

REST API MOGELIJKHEDEN & LIMIETEN

Er zijn twee mogelijkheden om de REST API te gebruiken. Hieronder beschrijven we deze opties.

 

Optie 1: REST API in combinatie met de VacatureVerbeteraar Widget

Deze optie is handig indien u de vacatureteksten wilt inleggen, maar het controle proces als het ware wilt uitbesteden aan de VacatureVerbeteraar. Kortweg stuurt u met deze oplossing de cliënt tijdelijk door naar de krachtige interface van de VacatureVerbeteraar om vervolgens daar van alle features gebruik te maken. De Cliënt verbetert zijn / haar vacatureteksten en zal daarna pas terugkeren naar uw applicatie. De complete verbeter en vertaalslag vind op dit moment allemaal plaats in de VacatureVerbeteraar zelf. Het enige dat u in deze situatie moet doen is een vacature inleggen en aan het einde de verbeterde teksten en overige resultaten weer ophalen.

Meer informatie over deze koppeling kunt u hier vinden.

 

Optie 2: REST (ONLY) API

Deze optie is aan te raden indien u de vacatureteksten in wilt leggen, maar het controle en verbeterproces volledig aan uw kant wilt houden. Het proces is bijna identiek aan de widget implementatie, behalve dat u alles in uw eigen interface moet verwerken.

Meer informatie over de koppeling (zonder gebruik van onze userinterface) kunt u hier vinden.

 

Limitaties

Er zijn geen API limieten bepaald. U kunt de REST API na het verkrijgen van een API-key dus (vrijwel) onbeperkt gebruiken. Wel houden wij bij hoeveel calls u maakt en ook voor de REST API geldt dat wij een Fair Use Policy (FUP) hanteren.