Fair Use Policy

Door gebruik te maken van de VacatureVerbeteraar, wordt toegang gekregen tot kostbare en waardevolle data en daarbij behorende algoritmes, netwerken en dataverkeer. Om misbruik, excessief gebruik of gebruik met andere doelen dan het verbeteren van wervings- en vacatureteksten tegen te gaan, is deze Fair Use Policy opgesteld. Deze voorwaarden zijn ook opgenomen in de algemene voorwaarden

De VacatureVerbeteraar scant vacature- en wervingsteksten op beweegmotieven, wensen en behoeftes van de beoogde doelgroep met als doel om gebruikers tips en handreikingen te geven om de wervings- en vacaturetekst te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de beoogde doelgroep. Wanneer met dit doel de VacatureVerbeteraar wordt gebruikt is sprake van Fair Use.

Voorbeelden die buiten ‘fair use’ vallen

Wanneer, in onze opinie, de bepaling van deze fair use policy is overschreden, behouden wij ons het recht voor het abonnement te blokkeren. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht en we zullen, zolang er geen misbruik in het spel is, eerst samen zoeken naar een passende oplossing. Er zal bij overtreding van de Fair Use Policy geen geld worden teruggestort.

Het staat VacatureVerbeteraar vrij om de Fair Use Policy aan te passen zonder de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.