Gebruikersvoorwaarden

Met het gebruik van VacatureVerbeteraar en/of het bezoeken van haar website gaat u akkoord met onderstaande gebruikersvoorwaarden.

Gebruik van VacatureVerbeteraar is exclusief
VacatureVerbeteraar behoudt het recht te allen tijde individuele gebruikers toegang te verlenen alsook de toegang te schorsen, weigeren en/of (tijdelijk) te blokkeren op basis van eigen inzichten en/of de Fair Use Policy. Het is de gebruiker verboden het gebruiksrecht al dan niet geheel over te dragen aan derden zonder voorafgaande toestemming van VacatureVerbeteraar. De gebruiker mag VacatureVerbeteraar niet verder verhuren, de resultaten verkopen noch het gebruiksrecht aan derden afstaan zonder schriftelijke toestemming van VacatureVerbeteraar.

Resultaten zijn onder voorbehoud
De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de uitkomsten en/of de resultaten van de VacatureVerbeteraar. De resultaten komen tot stand op basis van algoritmes, taaltechnologie, grote hoeveelheden data, het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek en kennis van Intelligence Group en Jobdigger. VacatureVerbeteraar is continu in ontwikkeling. Resultaten zijn altijd onder voorbehoud. VacatureVerbeteraar, intelligence Group of Jobdigger zijn op geen enkele manier aansprakelijk te houden voor alle directe en indirecte schade of gevolgen, die veroorzaakt zijn door gebruik van VacatureVerbeteraar.

Intellectueel eigendom
VacatureVerbeteraar is een product van Intelligence Group en Jobdigger en onderdeel van Intelligence Group. Het logo, de merknaam, de software, de technologie, afbeeldingen en teksten op de website, de intellectuele eigendomsrechten en dergelijke, zijn exclusieve eigendom van Intelligence Group B.V..

Vertrouwelijkheid van gegevens
VacatureVerbeteraar waarborgt dat alle informatie die door de gebruiker met VacatureVerbeteraar deelt en daar wordt opgeslagen, door haar medewerkers confidentieel behandeld wordt en niet aan derden wordt meegedeeld. Voor meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan, verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring

Wijzigen gebruikersvoorwaarden
VacatureVerbeteraar behoudt zich het recht voor haar gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te updaten en te herzien t.b.v. wettelijke en andere ontwikkelingen. Wij adviseren dit dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen

Fair Use Policy
Door gebruik te maken van de VacatureVerbeteraar, wordt toegang gekregen tot kostbare en waardevolle data en daarbij behorende algoritmes, netwerken en dataverkeer. Om misbruik, excessief gebruik of gebruik met andere doelen dan het verbeteren van wervings- en vacatureteksten tegen te gaan, is deze Fair Use Policy opgesteld. Deze voorwaarden zijn ook opgenomen in de algemene voorwaarden

De VacatureVerbeteraar scant vacature- en wervingsteksten op beweegmotieven, wensen en behoeftes van de beoogde doelgroep met als doel om gebruikers tips en handreikingen te geven om de wervings- en vacaturetekst te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de beoogde doelgroep. Wanneer met dit doel de VacatureVerbeteraar wordt gebruikt is sprake van Fair Use.

Voorbeelden die buiten ‘fair use’ vallen:

Wanneer, in onze opinie, de bepaling van deze fair use policy is overschreden, behouden wij ons het recht voor het abonnement te blokkeren. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht en we zullen, zolang er geen misbruik in het spel is, eerst samen zoeken naar een passende oplossing. Er zal bij overtreding van de Fair Use Policy geen geld worden teruggestort.

Het staat VacatureVerbeteraar vrij om de Fair Use Policy aan te passen zonder de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.