Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
VacatureVerbeteraar verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Waarom we gegevens nodig hebben
VacatureVerbeteraar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vacatureverbeteraar@intelligence-group.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren
VacatureVerbeteraar zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
VacatureVerbeteraar verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VacatureVerbeteraar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
VacatureVerbeteraar gebruikt alleen functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar vacatureverbeteraar@intelligence-group.nl. VacatureVerbeteraar zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via:

Contactgegevens
Website: www.vacatureverbeteraar.nl
E-mail: vacatureverbeteraar@intelligence-group.nl
Telefoonnummer: 088 730 2800

Bedrijfsadres
Rotterdam Science Tower
Marconistraat 16, 10e verdieping
3029 AK  ROTTERDAM

Beveiliging
VacatureVerbeteraar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vacatureverbeteraar@intelligence-group.nl.

Wijzigen privacyverklaring 
VacatureVerbeteraar behoudt zich het recht voor haar privacyverklaring van tijd tot tijd te updaten en te herzien t.b.v. wettelijke en andere ontwikkelingen. Wij adviseren dit dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.