Top 15 waterschappen die het beste vacatureteksten schrijven: Vechtstromen staat op nummer 1

Waterschappen zorgen voor het Nederlandse waterbeheer. Waterschappen zijn vooral op zoek naar technici die verstand van zaken hebben en die zijn in de huidige arbeidsmarkt lastig te werven. Het schrijven van een goede vacaturetekst is daarom essentieel. Uit de analyses van de VacatureVerbeteraar van arbeidsmarktonderzoeker Intelligence Group blijkt dat veel teksten nog niet goed op de doelgroep zijn geschreven. Dat is een gemiste kans voor waterschappen die juist arbeidsvoorwaardelijk en werkinhoudelijk een unieke propositie kunnen maken.

De gemiddelde score op de VacatureVerbeteraar in 2019 was voor waterschappen 31 punten (van de 100) en is daarmee vijf punten hoger dan de gemiddelde score (26 punten) van alle vacatures in Nederland. Hiermee scoren de waterschappen weliswaar hoger dan de meeste bedrijven, maar pas vanaf 45 punten spreken we over een goed geschreven vacaturetekst. Maar liefst 85% van de vacatures geschreven door Waterschappen sluiten onvoldoende aan op de doelgroep. De VacatureVerbeteraar meet in een tekst hoeveel van de door de doelgroep belangrijke pullfactoren en meest gewenste arbeidsvoorwaarden worden genoemd. De score drukt dus uit in welke mate een vacaturetekst aansluit bij wat de doelgroep zoekt en wil.

Vechtstromen op nummer 1

Het waterschap Vechtstromen schreef de beste vacaturetekst van alle waterschappen in 2019. De vacature is gericht op een medewerker grondzaken en heeft een score van 76 punten. Daarna volgt de vacatures van Aa en Maas voor een leerling-medewerker beheer en onderhoud met 73 punten. Vechtstromen komt vijf keer voor in de top 15. Deze top 15 is gebaseerd op de analyse van de VacatureVerbeteraar waarbij zo’n 650 vacatures van waterschappen zijn geanalyseerd die in de eerste helft van 2019 zijn geplaatst.

Top 15 vacatures waterschappen 2019

Positie

Waterschap

Functietitel

Score VacatureVerbeteraar beste vacature 2019

1

Vechtstromen

Medewerker Grondzaken

76

2

Aa en Maas

Leerling-medewerker Beheer & Onderhoud

73

3

Vechtstromen

Medewerker Grondzaken

67

4

Drents Overijsselse Delta

Afdelingshoofd Organisatie Strategie Beleid

66

5

Delfland

P&O Adviseur

63

6

Aa en Maas

Procesoperator

59

7

Drents Overijsselse Delta

Teamleider Buitendienst

59

8

Vechtstromen

Specialist Watersysteem Onderhoud

58

9

Vechtstromen

Teamleider O-hrm

58

10

Vechtstromen

HR Adviseur

58

11

Noorderzijlvest

Vakspecialist Civiele Techniek

58

12

Vallei en Veluwe

Zuiveringstechnicus

57

13

Limburg

GIS Beheerder

57

14

Drents Overijsselse Delta

Adviseur Rioleur

57

15

Schieland en de Krimpenerwaard

Programmamanager Klimaat & Ruimte

57

De best scorende waterschappen van 2019

Het waterschap Vechtstromen schreef de beste vacaturetekst van 2019 en haalde voor al haar vacatureteksten een gemiddelde score van 45 punten op de VacatureVerbeteraar. Hiermee richt zij ten opzichte van de andere waterschappen haar vacatures beter op de doelgroep. De meeste waterschappen scoren onder de maat. Dit betekent dat er niet genoeg en/of niet de voor de betreffende doelgroep belangrijke pullfactoren en arbeidsvoorwaarden worden genoemd in de vacatureteksten.

Top 10 waterschappen met de beste gemiddelde score in 2019

Positie

Organisatie

Gemiddelde Vacaturescore 2019

1

Vechtstromen

45

2

Drents Overijsselse Delta

42

3

Stichtse Rijnlanden

40

4

Aa en Maas

36

5

Noorderzijlvest

36

6

Hunze en Aa's

34

7

Schieland en de Krimpenerwaard

34

8

Zuiderzeeland

34

9

Brabantse Delta

33

10

Rivierenland

31

 

Verantwoording

De analyse is uitgevoerd door Intelligence Group met behulp van de VacatureVerbeteraar en Jobdigger. Deze online tool is door unieke algoritmes en taaltechnologie in staat om vacatures te analyseren op de mate van overeenkomsten met de wensen van de te werven doelgroep. Daarnaast voert Intelligence Group continu het eigen Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek (AGO) uit, waarin de meest gewenste arbeidsvoorwaarden van alle arbeidsmarktdoelgroepen in kaart worden gebracht. Dit met de ambitie om het niveau van doelgroepgerichte vacatures te verbeteren en recruitment Nederland te helpen met het maken van de juiste match op de arbeidsmarkt.