Zorgvacatures zorgwekkend slecht geschreven

Organisaties als Welzin, Amaris en ‘de Trans’ geven het goede voorbeeld.

De kwaliteit van de vacatures in de zorg is zorgwekkend slecht en structureel onder het Nederlands gemiddelde. De oorzaken van de tekorten in de zorg worden vooral gezocht in het absolute tekort aan mensen, terwijl de bewijzen zich opstapelen dat de kwalitatieve mismatch misschien nog wel groter is, zoals verkeerd werven, slechte teksten, geen interne mobiliteit en geen stimulerend management.

Het bewijs voor slechte wervingsteksten wordt gevonden in de resultaten van oktober 2017. Het Nederlands gemiddelde van vacatures ligt op 23,0 punten (op een schaal van 0 tot 100) na analyses met de VacatureVerbeteraar terwijl zorgvacatures achter blijven met een score van 20,9. Daarbij zien we dat Universitair Ziekenhuizen iets beter scoren met (25,0) en dat voornamelijk vacatureteksten voor starters relatief beter voor de doelgroep worden geschreven (27,6). Over de maand oktober zijn 242.341 vacatures met de VacatureVerbeteraar geanalyseerd en gescoord op basis van de mate waarin de tekst aansluit bij de wensen en verwachtingen van de doelgroepen.

Top-10 best scorende vacatureteksten in de zorg van oktober 2017
In oktober zijn de vacatures voor Verzorgende IG/Verpleegkundige Niveau 4, Wijkverpleegkundige en Begeleider door respectievelijk WELZIN, Amaris en De Trans het best doelgroepgericht geschreven. WELZIN had met de vacature Verzorgende IG/Verpleegkundige Niveau 4 de hoogste score van 76 gevolgd door Amaris met een score van 72 voor de vacature voor Wijkverpleegkundige Huizen en ‘De Trans’ ook met een score van 72 voor de vacature Begeleider. De gemiddelde score van de top-10 best schrijvende zorginstellingen was 62,8, wat ruim voldoende is voor een goed recruitmentresultaat. Voor deze top-10 zijn de beste vacatures voor een bepaalde functie van een zorginstelling geselecteerd.

Ranking VacatureVerbeteraar score Organisatie Functietitel
  76 WELZIN Verzorgende IG/Verpleegkundige Niveau 4
  72

Amaris

Wijkverpleegkundige
  72

de Trans

Begeleider

  70

Vitalis Woonzorg Groep

Belevingsgerichte Verzorgende IG en Verpleegkundige

  69

GGZ Oost Brabant Landgoed Coudewater

Brabant - Verpleegkundig Specialist GGZ

  69

Trajectum

GZ-Psycholoog

  68

Tergooi

OK-Assistent

  66

Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Gezinsmanager / Jeugdbeschermer

  66

Rivierduinen

Psychiater Acute Psychiatrie

  66

Academisch Ziekenhuis Maastricht

Deskundige Infectiepreventie Job

 

Vacatures van universitair ziekenhuizen het best doelgroepgericht geschreven, maar nog ver ondermaats
Wanneer we specifiek kijken naar sub sectoren in de zorg dan blijkt dat universitair ziekenhuizen het best inspelen op de doelgroep met hun vacatures, maar dat ze gemiddeld nog lang niet op voldoende niveau zitten. Zo scoren zij 25,0 punten gevolgd door de Geestelijke gezondheidszorg (22,0), GehandicaptenZorg, Verpleeghuizen, thuiszorg (21,0), Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (19) en de Jeugdzorg (12).

Wat opvalt is dat vacatures voor jeugdzorgpersoneel uitermate slecht worden geschreven. Een zorgwekkende zaak aangezien wachtlijsten voor jeugdzorg blijven groeien en er een sterk te kort is aan gekwalificeerd personeel in deze sector. “Er zijn inmiddels vele voorbeelden van zorginstellingen die minder schaarste en wervingsproblemen ervaren, nu ze de kwaliteit van hun werving verbeteren. Dit resulteert in meer sollicitaties en meer interne mobiliteit. Ook wordt de totale markt vergroot omdat herintreders en spijtoptanten worden geactiveerd en actieve baanzoekers niet worden ontmoedigd” aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group. ‘’Een goed geschreven vacaturetekst leidt tot wel 12,5 keer meer sollicitaties bij hetzelfde mediamix. Als je het mij vraagt een grote kans om je recruitmentbeleid hiermee te verbeteren’’.

Tabel 1: Top-5 kwaliteit zorgvacatures per subsector

Ranking Subsector in de zorg Vacaturescore
1 Universitair Ziekenhuis 25
2 Geestelijke gezondheidszorg 22
3

GehandicaptenZorg

Verpleeg-, verzorgingshuis

Thuiszorg

21

21

21

4 Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 19
5 Jeugdzorg 12

 

Verantwoording
De analyse is uitgevoerd door Intelligence Group met behulp van de VacatureVerbeteraar en Jobdigger. Deze online tool is middels unieke algoritmes en taaltechnologie in staat om vacatures te analyseren op de mate van overeenkomsten met de wensen van de te werven doelgroep. Daarnaast voert Intelligence Group continu het eigen Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek (AGO) uit, waarin de meest gewenste arbeidsvoorwaarden van alle arbeidsmarktdoelgroepen in kaart worden gebracht. Intelligence Group laat iedere maand een analyse uitvoeren over de nieuw geplaatste vacatureteksten en deze worden gepubliceerd. Dit met de ambitie om het niveau van doelgroepgerichte vacatures te verbeteren en recruitment Nederland te helpen met het maken van de juiste match op de arbeidsmarkt.