Vacatureteksten van gemeenten scoren steeds beter op doelgroepgerichtheid

Gemeente Appingedam scoort als enige gemeente in Nederland voldoende op doelgroepgerichtheid in 2017.

De kwaliteit van vacatures die door gemeenten zijn geplaatst, is gedurende 2017 licht verbeterd. Gemiddeld genomen scoren de gemeenten nog wel onvoldoende voor doelgroepgerichtheid, met een gemiddelde score van 24 op een schaal van 1 (onvoldoende) tot 100 (zeer goed). De vier grootste gemeenten in Nederland (G4) scoren iets hoger (27,0) dan het landelijk gemiddelde, maar nog steeds ondermaats.

Van alle gemeenten heeft gemeente Utrecht de grootste vooruitgang geboekt in 2017 (+70%) en scoort in december als enige van de G4 een voldoende (48,0). Los van de G4, zien we dat de gemeenten Dronten (+63%), Helmond (62%) en Groningen (51%) de grootste verbeterslagen hebben gemaakt. De gemeente Appingedam komt als beste uit de bus en scoort als enige gemeente in Nederland een voldoende volgens de VacatureVerbeteraar. Over heel 2017 behaalden zij een score van 49. Dit blijkt uit de analyse met de VacatureVerbeteraar van 9.342 vacatures, die door Nederlandse gemeenten in 2017 zijn geplaatst.

Tabel 1: top-10 van gemeenten die minimaal 50 vacatures geplaatst hebben en die gedurende 2017 de grootste verbeterslagen hebben gemaakt.

Ranking Gemeente Procentuele toename score VacatureVerbeteraar 2017

VacatureVerbeteraar-

score eind 2017

1 Utrecht 70% 48,0
2 Dronten 63% 28,1
3 Helmond 62% 30,0
4 Groningen 51% 29,0
5 Heumen 48% 40,3
6 Tilburg 34% 27,3
7 Arnhem 26% 18,9
8 Gemert-Bakel 23% 17,3
9 Lansingerland 21% 48,3
10 Oss 15% 28,2

Gemeente Utrecht maakt grootste verbeterslag van de G4 in 2017
Binnen de G4 behaalt gemeente Utrecht het beste resultaat over geheel 2017 (41,0) en scoort hiermee niet alleen beter dan de andere drie grote gemeenten, maar ook veel beter dan het landelijk gemiddelde (24,0). De score van Utrecht is gedurende 2017 gestegen met 70 procent. De andere drie gemeenten scoren rond het landelijk gemiddelde: Amsterdam (21,0), Rotterdam (27,0) en Den Haag (21,0).

‘’In alle sectoren neemt het aantal vacatures toe, ook bij de gemeentelijke overheid en vooral bij de grootste gemeenten van Nederland. Gemeenten ervaren op de arbeidsmarkt concurrentie vanuit zowel de publieke als private sector. Des te belangrijker om een onderscheidende en doelgroepgerichte vacaturetekst te schrijven, dat wil zeggen, een vacaturetekst die minimaal een voldoende scoort op én met behulp van de VacatureVerbeteraar”, aldus Véronique Oonk, Manager Recruitment Intelligence van Intelligence Group. “Zonder een wervingstekst die aan de minimale eisen van werving voldoet, kun je moeilijk praten van een wervingsprobleem”.

Best geschreven vacatures door gemeenten in december 2017
Gemeente Lansingerland heeft in december de best scorende vacaturetekst geschreven met de vacature voor Directievoerder UAV. De vacature behaalde een score van 69 in de Vacatureverbeteraar. De vacature voor Medewerker Personeelsadministratie HR Backoffice bij de gemeente Rotterdam is op plaats 2 geëindigd met een score van 68. De top 3 wordt afgesloten door de vacature van Bestuursadviseur bij de gemeente Utrecht. De goede overall score van Utrecht wordt bevestigd door de vacature van Adviseur Ondergrond op plaats vier met 64 punten.

Ranking VacatureVerbeteraar score Gemeente Functietitel
1 69 Gemeente Lansingerland Directievoerder UAV
2 68 Gemeente Rotterdam Job Medewerker Personeelsadministratie HR Backoffice
3 67 Gemeente Utrecht Bestuursadviseur
4 64 Gemeente Utrecht Adviseur Ondergrond

*vacatures van gemeenten die boven de 60 punten scoren wat als ondergrens met de VacatureVerbeteraar gehanteerd wordt voor top-vacatures.

Verantwoording
De analyse is uitgevoerd door Intelligence Group met behulp van de VacatureVerbeteraar en Jobdigger. Deze online tool is middels unieke algoritmes en taaltechnologie in staat om vacatures te analyseren op de mate van overeenkomsten met de wensen van de te werven doelgroep. Daarnaast voert Intelligence Group continu het eigen Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek (AGO) uit, waarin de meest gewenste arbeidsvoorwaarden van alle arbeidsmarktdoelgroepen in kaart worden gebracht. Intelligence Group laat iedere maand een analyse uitvoeren over de nieuw geplaatste vacatureteksten en deze worden gepubliceerd. Dit met de ambitie om het niveau van doelgroepgerichte vacatures te verbeteren en recruitment Nederland te helpen met het maken van de juiste match op de arbeidsmarkt.